NKS Helsehus har omlag 35 stillinger, fordelt på følgende yrkesgrupper: 

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeuter
  • Logoped
  • Sosionom
  • Nevrolog og Allmennlege

I tillegg har vi renholdere, kjøkkenpersonell og administrasjon

 

Daglig leder:

Monica Holst

E-post: monica@nks-helsehus.no

tlf: 64 00 38 15

 

Avdelingsleder: 

Stine Erica Rakkestad

E-post: stine@nks-helsehus.no

tlf: 64 00 38 12

 

Leder renhold/kjøkken/drift.

Anne Gjerde Rikstad

e-post: renhold@nks-helsehus.no

tlf: 488 84 029

 

Fysioterapi avdelingen: 64 00 38 16

Ergoterapeut: 64 00 38 16

Koordinator (sosinom): 64 00 38 14

Kjøkken: 48 88 40 28