Vi tilbyr rehabiliteringsopphold til personer med MS (Multippel Sklerose) eller andre nevrologiske tilstander i fremskreden fase.

 

Vår behandlingsstrategi er at:

Vi med et godt tilrettelagt rehabiliteringsopphold, hvor fokus er aktivitet og deltagelse,skal bidra til at personer med MS eller andre nevrologiske tilstander får en bedre mestring i sin livssituasjon.  

Image
ball/ståbrett

Våre hovedverdier er: 

  • Medmenneskelighet               
  • Respekt
  • Toleranse
  • Lydhørhet

Vår visjon er:  Sammen om fremtiden

Våre aktiviteter er blant annet trening (individuell og i gruppe), håndtreningsgruppe, temagruppe, logopedgruppe, avspenning/mindfulnes, ernærings- og kostholdsgruppe.