Vi tilbyr rehabiliteringsopphold til personer med Multippel Sklerose (MS) eller andre nevrologiske tilstander.

Vi gir et individuelt tilrettelagt opphold, der du får tilpasset oppfølging av rehabiliteringsteamet etter behov (sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut, koordinator, logoped og nevrolog/lege).

Vår behandlingsstrategi er at:

Vi med et godt tilrettelagt rehabiliteringsopphold, hvor fokus er aktivitet og deltagelse, skal bidra til at personer med MS eller andre nevrologiske tilstander får en bedre mestring i sin livssituasjon.  

 

Vår visjon er:  Sammen om fremtiden

Image
Behandling

 

Du kan forvente å få tilbud om individuell trening (flere ganger pr. uke) og fellestrening, håndtreningsgruppe, temagruppe, logopedgruppe, avspenning/mindfulnes, ernærings- og kostholdsgruppe.

 

Link til brukerundersøkelse 2023: https://survey.easyquest.com/PDSN2f