N.K.S. Helsehus Akershus er en ideell institusjon eid av Norske Kvinners Sanitetsforening Viken Midt..

N.K.S. Helsehus er en del av spesialisthelsetjenesten og driver en rehabiliteringsavdeling med 12 plasser for personer med Multippel Sklerose (MS) og andre nevrologiske tilstander i fremskreden fase. (bl.a. Parkinson og Hjerneslag).

Vi har avtale med Helse Sør- Øst RHF og Helse Vest RHF. 

Vår behandlingsstrategi er:

Vi skal med et godt tilrettelagt rehabiliteringsopphold, hvor fokus er aktivitet og deltagelse, bidra til at personer med MS og/eller andre nevrologiske tilstander i fremskreden fase, oppnår en bedre mestring i sin livssituasjon.

Kriterier for inntak: 

  • Pasienten må være motivert, være villig til endring og kunne medvirke i eget opphold 
  • Må ha en målsetting og et rehabiliteringspotensiale. Dvs at det er mulighet for å bedre funsjon eller forebygge forverring av funksjon, samt bedre/vedlikeholde livskvalitet ved å sette inn tidsavgrensede, målrettede og samordnende tiltak.
  • Det må være et samarbeid med og en overføring av mål til pasientens nettverk.
  • Pasienten bør være sosialt fungerende

 

 

 

 

 

 

 

Dette er teksten jeg vil ha over bildet